Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001m. birželio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (2014 m. liepos 22 d. redakcija)
patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei kitais teisės aktais.


Pirkėjas užsisakęs skaitmeninio turinio prekes, gauna jas nedelsdamas. Jeigu
Pirkėjas, įsigijęs skaitmeninio turinio prekę, nori ją nutraukti anksčiau negu
nurodytas terminas, Pirkėjas turi padengti www.sheisglowing.shop patirtus
nuostolius.


Dėmesio! Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktu bei 17.4
papunkčiu vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktas tinkamos kokybės
spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius
analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus Civilinio kodekso 6.362
straipsnyje nurodytomis sąlygomis gali būti tenkinamas tik esant pardavėjo
sutikimui. 


Intelektuali informacija, dovanų kuponai - nėra grąžinami.